Alina Łopatka 
Logopeda, pedagog specjalny.

 

Zajmuje się terapią zaburzeń artykulacyjnych i zaburzeń mowy różnego pochodzenia, wspieraniem rozwoju mowy i porozumiewania się alternatywnego ( dzieci niemówiące
i słabo mówiące )

- AAC, terapią mowy po całkowitej lub częściowej jej utracie u dzieci i osób dorosłych, elementami wczesnej interwencji terapeutycznej u dzieci w wieku poniemowlęcym a także terapią pedagogiczną młodzieży oraz dzieci z tzw. grupy ryzyka dysleksji.