Justyna Rapacz: dyplomowany terapeuta integracji sensorycznej, oligofrenopedagog, pedagog.

 

Wykształcenie:

 

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Pedagogikii Psychologii  Pedagogika
 • Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszcz Integracja sensoryczna

Kursy kwalifikacyjne:

 • Oligofrenopedagogika Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego - Centrum Kształcenia Kadr.
 • Terapia pedagogiczna Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Bydgoszczy.
 • Sztuka Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Bydgoszczy.

Kursy, szkolenia:

 • Terapia ręki  MCS Jacek Szmalec
 • INPP Integracja Odruchów wg Sally Goddard  MCS Jacek Szmalec
 • MAKATON Program Rozwoju Komunikacji PRKM. 4 Moduły.
 • MAKATON-ZABAWY Program Rozwoju Kadr.
 • Terapia neurotaktylna Międzynarodowy Instytut dr Swietłany Masgutowej
 • Trening Umiejętności Społecznych TUS terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu” Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Fundacji Pomoc Autyzm.
 • Pozytywne Wspieranie Zachowań Positive Behavior Support , MAGIS
 • Diagnoza i ocena funkcjonowania dzieci z deficytami w rozwoju do 12 roku życia, w oparciu o PROFIL PSYCHOEDUKACYJNY PEP-R. Certyfikat PEP-R/06/26/10
 • Terapia ręki  MCS Jacek Szmalec
 • Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce program wg integracji odruchów INPP dr Sally Goddard
 • ARTETERAPIA. Centrum Kształcenia Kadr.
 • Szkolenie Terapii behawioralnej w pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem i z zaburzeniami pokrewnymi NSEN w Bydgoszczy
 • Diagnoza i Terapia zaburzeń autystycznych
 • Stowarzyszenie Rozwoju Kadr
 • Rewalidacja indywidualna prowadzona METODĄ DOBREGO STARTU
 • Kujawsko Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy.
 • Strategie zapobiegania i radzenia sobie z sytuacjami kryzysowi. Wojciech Modrzejewski, Wojciech Sekta. Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla Dorosłych Osób z Autyzmem, SPOA. Gdańsk.
 • Kształtowanie kompetencji społecznych u dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera SOTIS. Centrum Terapii Autyzmu.