Rola Metody Tomatisa w terapii zaburzeń mowy i głosu.
 

   Badania przeprowadzone przez Tomatisa wykazały, że zaburzenia uwagi słuchowej mogą leżeć u podstaw wielu innych zaburzeń, takich jak: zaburzenia zachowania, problemy szkolne, trudności z czytaniem i pisaniem (dysleksja, dysgrafia), zaburzenia emocjonalne, wady wymowy, zaburzenia płynności mowy oraz zaburzenia głosu.

 

Częstość występowania zaburzeń mowy i głosu:

 • wady wymowy u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym -20-30%,
 • 1% całego społeczeństwa jąka się,
 • zaburzenia głosu według niektórych autorów mogą występować aż u 50 % populacji dzieci w wieku szkolnym.
Zaburzenia głosu:

 

 • dysfonie dziecięce,
 • dysfonie czynnościowe,
 • dysfonie u osób zawodowo posługujących się głosem i wynikające z niewłaściwej emisji głosu.

 

Zaburzenia mowy:

 

 • opóźniony rozwój mowy,
 • dyslalie,
 • jąkanie.

 

   Okazuje się, że warunkiem prawidłowej emisji głosu i produkcji mowy jest właściwa kontrola słuchowa. Z przeprowadzonych badań wynika, że zaburzenia lateralizacji słuchowej występują u 97% jąkających się, a u praktycznie wszystkich  osób z czynnościowymi zaburzeniami głosu występowały różnego typu zaburzenia uwagi i lateralizacji słuchowej.

Tradycyjne metody terapii zaburzeń głosu i mowy obejmują:

 • w zaburzeniach głosu- leczenie farmakologiczne, zabiegowe, rehabilitację głosu i fizykoterapię,
 • w zaburzeniach mowy: terapię logopedyczną .

W większości przypadków terapia tych zaburzeń polega na podejmowaniu przez terapeutę działań z zewnątrz, co ma na celu modyfikowanie zachowania pacjenta. Jednak warunkiem koniecznym do modyfikacji zachowania pacjenta jest jego świadomość popełnianych przez siebie błędów ażeby przyjmować prawidłowe wzorce przekazywane przez terapeutę. Oznacza to ,że dla efektywności terapii koniecznością jest umiejętność słuchania ,zarówno siebie, jak i komunikatów z zewnątrz. Metoda Tomatisa pozwala polepszyć umiejętność kontroli słuchowej. Metoda ta nie zastępuje terapii logopedycznej, lub foniatrycznej, lecz jest ich uzupełnieniem i wpływa na zdecydowane zwiększenie ich skuteczności.1

 

1za: Ratyńska J. Zastosowanie metody Tomatis`a w zaburzeniach głosu i mowy. /http://edu.ifps.org.pl/sites/home.php?link=materialy/

 

Anna Polek