Posiadamy już piętnastoletnie doświadczenie w prowadzeniu terapii Metodą Tomatisa. Od wielu z zadowolonych pacjentów otrzymujemy pisemne informacje zwrotne na temat jej efektów. W tych referencjach najczęściej powtarzają się następujące spostrzeżenia: 

U dzieci:

- lepsza pamięć,

- poprawa słuchu fonematycznego,

- poprawa wymowy,

- bardziej  czytelne pismo (nawet u dysgrafika),

- większa samodzielność w działaniu,

- podejmowanie nowych zadań,

- większa aktywność podczas zajęć np. w szkole,

- otwartość w kontaktach z rówieśnikami,

- łatwość w nawiązywaniu nowych znajomości,

- mniejsza nadwrażliwość na dźwięki,

- większa kontrola nad emocjami,

- u dziecka z autyzmem- pierwsze słowa powtarzane i spontaniczne.

  

U dorosłych:

 

- płynniejsze wypowiedzi,

- brak irytacji w sytuacjach wcześniej odbieranych za konfliktowe, wywołujące złość,

- brak eskalacji stresu,

- realizacja zadań „do końca",

- odwaga w podejmowaniu nowych wyzwań, kreatywność,

- poprawa samopoczucia, nastroju,

- efektywniejsza organizacja pracy,

- pojawia się „zdrowy" dystans do wielu trudnych spraw,

- mniejsza trema podczas wystąpień publicznych.