Centrum Terapii ”INTEGROS” Jest placówką EDUKACYJNĄ I TERAPEUTYCZNĄ działającą w Bydgoszczy już od 13 lat. Nasz zespół to wykwalifikowani, zaangażowani oraz doświadczeni terapeuci. Centrum Terapii Integros to miejsce diagnozy i terapii dzieci, młodzieży i dorosłych, w którym znajdziesz odpowiedź na nurtujące pytania. 

W swojej pracy kierujemy się indywidualnym podejściem i holistycznym patrzeniem na problem z którymi się zwracają nasi pacjenci. Cieszymy się współpracą z wieloma specjalistami wieku rozwojowego. Pozwala nam to na skuteczną i zespołową pomoc,skrojoną na miarę, dla każdego podopiecznego.

 

Oferujemy:

 • Diagnozę i terapię logopedyczną,
 • Treningi koncentracji uwagi (terapię metodą  "EEG BIOFEEDBACK"),
 • Treningi uwagi słuchowej ( terapię metodą  "TOMATISA"),
 • Diagnozę i terapię procesów, "INTEGRACJI SENSORYCZNEJ" (SI),
 • Diagnozę PSYCHOLOGICZNĄ,
 • Terapię ręki,
 • Naukę czytania,
 • REHABILITACJĘ dzieci i niemowląt,
 • Psychoterapię dzieci, młodzieży i dorosłych.

 

Do kogo skierowana jest nasza oferta?

 • DO DZIECI Z PROBLEMAMI SZKOLNYMI :
  zaburzeniami uwagi, koncentracji, z dysleksją , z opóźnionym rozwojem mowy,
  wadami wymowy (również dla dorosłych), zaburzeniami przetwarzania słuchowego.

 • DO DZIECI Z PROBLEMAMI Z ZACHOWANIEM :
  nadpobudliwością, nadwrażliwością , z zaburzoną koordynacją ruchową i integracją sensoryczną.

 • DO DZIECI Z GRUPY TZW. RYZYKA:
  z niską masą urodzeniową, z uszkodzeniami OUN i CUN, dysfunkcjami rozwojowymi.

 • DO DOROSŁYCH:
  cierpiących na depresję, zaburzenia lękowe, zmagających się ze stresem i trudnościami w relacjach.
 • DO NASTOLATKÓW:
  zmagających się z depresją, trudnościami społecznymi, lękiem, zaburzeniami odżywiania i samookaleczającymi się.