Centrum Terapii ”INTEGROS” Jest placówką EDUKACYJNĄ I TERAPEUTYCZNĄ.

 

Oferujemy:

 • Diagnozę i terapię logopedyczną,
 • Treningi koncentracji uwagi (terapię metodą  "EEG BIOFEEDBACK"),
 • Treningi uwagi słuchowej ( terapię metodą  "TOMATISA"),
 • Diagnozę i terapię procesów, "INTEGRACJI SENSORYCZNEJ" (SI),
 • Diagnozę PSYCHOLOGICZNĄ,
 • REHABILITACJĘ dzieci i niemowląt.

 

Do kogo skierowana jest nasza oferta?

 • DO DZIECI Z PROBLEMAMI SZKOLNYMI :
  zaburzeniami uwagi, koncentracji, z dysleksją , z opóźnionym rozwojem mowy,
  wadami wymowy  (również dla dorosłych).

 • DO DZIECI Z PROBLEMAMI Z ZACHOWANIEM :
  nadpobudliwością, nadwrażliwością , z zaburzoną koordynacją ruchową i integracją sensoryczną.

 • DO DZIECI Z GRUPY TZW. RYZYKA:
  z niską masą urodzeniową, z uszkodzeniami OUN i CUN, dysfunkcjami rozwojowymi.

 • DO DOROSŁYCH:
  z zaburzeniami głosu, spowodowanym jego niewłaściwym używaniem (nauczyciele, śpiewacy, lekarze, aktorzy).

 • DO OSÓB ŻYJĄCYCH W STRESIE.