Przyjdź i przekonaj się, dlaczego tak ważne jest, aby dobrze słuchać i dlaczego nieprawidłowe przetwarzanie wrażeń słuchowych jest źródłem wielu problemów z zakresu nauki i komunikacji. Dzięki stymulacji zmysłu słuchu, będziesz mógł zrozumieć, jak można poprawić efektywne słuchanie, dużo łatwiej komunikować się i uczyć. 

         Twórcą metody jest wybitny francuski audiolog Alfred Tomatis.Odkrycie tzw. Efektu Tomatisa, tj. zasady mówiącej, że możemy powiedzieć tylko to co może usłyszeć ucho oraz że modyfikacja słyszenia prowadzi do zmian w głosie zostało ogłoszone przez Francuską Akademię Nauk Ścisłych i Medycyny oraz stało się podwaliną nowej interdyscyplinarnej nauki zwanej audio-psycho-fonologią.
W oparciu o odkryte prawa Tomatis stworzył:

 • specjalistyczny sprzęt do diagnozy funkcji słuchowych (tzw. Elektroniczne ucho)
 • program terapii usuwającej zaburzenia słuchania (uwagi słuchowej, dyskryminacji wysokości dźwięków i lateralizacji) 

         Trening uwagi słuchowej poprzedzony jest wywiadem z rodzicami, badaniem uwagi słuchowej i doborem odpowiedniego programu terapeutycznego. "W metodzie tej stosuje się dźwięki filtrowane i niefiltrowane w celu ponownego "wyuczenia" zdolności słuchania i przetwarzania dźwięków, zarówno przez skomplikowany mechanizm ucha wewnętrznego, jak i przez całe ciało. Metodę Tomatisa wykorzystuje się w ponad czterystu ośrodkach na całym świecie, uzyskując nieraz zdumiewające rezultaty. Sprawdza się ona nie tylko w usprawnianiu umiejętności słuchania, lecz ponadto ogromnie pozwala rozwinąć zdolność mówienia, czytania i pisania, zdolności sportowe, muzyczne, motoryczne i zachowania społeczne".1

Dla kogo:

 • dla dzieci z problemami szkolnymi: zaburzeniami uwagi, koncentracji, z dysleksją
 • dla dzieci autystycznych i z zaburzoną koordynacją i integracją sensomotoryczną
 • w przypadku zaburzeń mowy - jąkanie, opóźniony rozwój mowy, wady wymowy (również u dorosłych)
 • dla dorosłych z zaburzeniami głosu spowodowanymi jego niewłaściwym używaniem (nauczyciele,  śpiewacy, lektorzy, aktorzy)
 • dla osób żyjących w stresie
 • dla uczących się języków - przygotowanie ucha do nauki języków obcych


Rezultaty:

 • polepszenie koordynacji ruchowej,
 • lepsze radzenie sobie z emocjami,
 • zmniejszenie stresu,
 • zwiększenie koncentracji,
 • większa efektywność zapamiętywania,
 • spadek liczby popełnianych błędów ortograficznych,
 • zwiększenie umiejętności komunikacyjnych,
 • lepsze wykorzystywanie posiadanych możliwości

Efekty widoczne w nauce języków:

 • krótszy czas nauki - szybsze i trwalsze zapamiętywanie
 • zwiększenie zasobu słownictwa
 • polepszenie akcentu
 • bardziej płynne wypowiedzi
 • poprawa rozumienia języka

 

Posiadamy Oryginalny Zestaw do treningu metodą Tomatisa 

firmy TOMATIS DEVELOPPEMENT    "Audio Pro"używany od 04.2010

używany również w INSTYTUCIE FIZJOLOGII I PATOLOGII SŁUCHU W WARSZAWIE

TALKSUP® Forbrain® używane obecnie