PSYCHOLOG DZIECIĘCY BYDGOSZCZ

Zapraszamy do skorzystania z oferty naszego gabinetu psychologicznego. 

  • Konsultacje psychologiczne
    Celem spotkania jest rozmowa na temat zgłoszonego problemu, określenie dalszej drogi postępowania. Zapraszamy rodziców/opiekunów mających np. trudności wychowawcze, trudności w relacji z dzieckiem, chcących skonsultować swoje obserwacje i obawy dotyczące dziecka
  • Sesje wspierające : Spotkania prowadzone z myślą o rodzicach dzieci objętych terapią, umożliwiające omówienie trudności towarzyszących procesowi terapeutycznemu, uzyskanie wsparcia.
  • Obserwacja rowoju psychoruchowego dzieci w wieku przedszkolnym
  • Oddziaływanie wspierające i wspomagające rozwój
  • Terapia grupowa dla dzieci i młodzieży z Zespołem Aspergera ( po zebraniu grupy)
  • Zajęcia wspomagania rozwoju dla dzieci.
  • Warsztaty dla rodziców