PSYCHOLOG DZIECIĘCY BYDGOSZCZ

Zapraszamy do skorzystania z oferty naszego gabinetu psychologicznego. 

 • Konsultacje psychologiczne
  Celem spotkania jest rozmowa na temat zgłoszonego problemu, określenie dalszej drogi
  postępowania. Zapraszamy rodziców/opiekunów mających np. trudności wychowawcze, trudności w relacji z dzieckiem, chcących skonsultować swoje obserwacje i obawy dotyczące dziecka

 

 • Sesje wspierające : Spotkania prowadzone z myślą o rodzicach dzieci objętych terapią, umożliwiające omówienie trudności towarzyszących procesowi terapeutycznemu, uzyskanie wsparcia.

 

 • Obserwacja rowoju psychoruchowego dzieci w wieku przedszkolnym

 • Oddziaływanie wspierające i wspomagające rozwój

 • Terapia grupowa dla dzieci i młodzieży z Zespołem Aspergera ( po zebraniu grupy)

 • Zajęcia wspomagania rozwoju dla dzieci.

 • Warsztaty dla rodziców