mgr Małgorzata Czapiewska

Jest logopedą, oligofernopedagogiem, terapeutą wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz wczesnej interwencji logopedycznej.

Obecnie kontynuuje naukę na studiach neurologopedycznych.

Prowadzi terapię dzieci, młodzieży i dorosłych z zaburzeniami artykulacyjnymi i zaburzeniami mowy różnego pochodzenia ( ORM, SLI, afazja, dyslalia, alalia, dyzartia).

Pracuje z osobami leczonymi ortodontycznie , a także z pacjentami z zaburzeniami i problemami   w zakresie funkcjonowania obszaru orofacjalnego (ssanie, połykanie, nieprawidłowy tor oddechowy, żucie, gryzienie, nieprawidłowa pozycja spoczynkowa języka i warg, nadmierne ślinienie się).

Wspomaga rozwój kompetencji komunikacyjnych osób ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi z wykorzystaniem metod komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC).

Prowadzi diagnozę i terapię dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami intelektualnymi (autyzm, Zespół Downa).

W swojej pracy stosuje elekrostymulację.