Kilka słów o kynoterapii (dogoterapii)
 

    Kynoterapia to najbardziej naturalny sposób „ przemycenia ” trudnych, czasem żmudnych ćwiczeń wspomagających rozwój maluchów z pomocą odpowiednio wybranych i przygotowanych psów. Dzieci nie lubią wykonywać „suchych” gestów, za którymi nic się nie kryje. Pies daje możliwość wykonania ćwiczeń w naturalny sposób i jednocześnie okazania uczuć.

    Podczas zajęć wykonuje się wiele rodzajów ćwiczeń i zabaw, które mają służyć podstawowemu celowi kynoterapii- wszechstronnemu rozwojowi podopiecznego. Spotkania z psem dostarczają pozytywnego ładunku emocjonalnego, satysfakcji z obcowania z psem.
Pies pomaga w terapii ,oraz edukacji dziecka.

 

Edukacja z psem ma na celu usprawnienie sfery intelektualnej i poznawczej dziecka, rozwijanie zdolności dzieci do uczenia się. Pies asystuje i motywuje do nauki, zajęcia mają na celu zwiększenie możliwości przyswajania wiedzy. Pies może być bohaterem książki, może pomagać w liczeniu. Z psem łatwiej dziecku nauczyć się liter , wielokrotne powtarzanie psu zwrotek wiersza ułatwia dziecku opanowanie go na pamięć.

Zadaniem psa jest umilenie procesu uczenia się nie tylko zdrowym dzieciom , ale także tym ,o obniżonych zdolnościach edukacyjnych.

Terapia z psem jest to zestaw ćwiczeń zaplanowany na konkretny cel rehabilitacyjny np. terapia logopedyczna z udziałem psa, pedagogiczna , usprawnienie małej motoryki potrzebnej przy pisaniu, czy inne .Terapia charakteryzuje się indywidualną formą podejścia do każdego z uczestników jego możliwości i potrzeb. Terapia jest w pełni dokumentowana, co pozwala na okresowe sprawdzenie skuteczności i doboru metod. Najskuteczniejszą forma są zajęcia indywidualne bądź w grupach 3-5 osobowych.

Każda z form kynoterapii odbywa się za zgodą bądź /na zalecenie lekarza prowadzącego(np. pediatra),który stwierdza brak przeciwwskazań do zajęć z psem, oraz dokumentacji specjalisty ,który opisuje nad czym mamy pracować np.logopeda, pedagog, wychowawca przedszkolny, psycholog).

 

 Zajęcia ogólnorozwojowe z psem sprzyjają:

-wzbudzeniu pozytywnych emocji dziecka

-wyzwoleniu spontanicznej aktywności

-poprawieniu sprawności ruchowej

-normalizacji czucia powierzchniowego i proprioceptywnego ( nad i podwrażliwość)

-rozwijaniu świadomości własnego ciała

-normalizacji napięcia mięśniowego

-poprawie koncentracji uwagi

-wzbogaceniu zasobu słownictwa biernego i czynnego

-poczuciu sprawstwa(samodzielne wydawanie komend psu)

- relaksacji i wyciszeniu emocji

-motywują do podejmowania działań

-dają poczucie bezpieczeństwa i akceptacji- pies nie ocenia,jest przyjacielem

-wpływają wielopłaszczyznowo na zmysły( wzrok, węch ,słuch, dotyk)

 

Przeciwskazania do prowadzenia zajęć:

-alergia na psa

-otwarte rany

-choroby skóry

-choroby infekcyjne

-pasożyty

-podwyższona temperatura