Wspomaganie rozwoju
umysłowego według Edyty Gruszczyk Kolczyńskiej  i Ewy Zielińskiej
Pani Edyta Gruszczyk Kolczyńska wraz z panią Ewą Zielińską opracowały autorski program wspomagania rozwoju umysłowego dzieci. Choć  wspomaganie owo jest niezbędne u wszystkich dzieci, szczególnym wsparciem obdarzyć powinniśmy te dzieci, których rozwój nie przebiega harmonijnie.

Program ten jest zalecany dzieciom o różnym poziomie funkcjonowania, zarówno tym zagrożonym dysleksją rozwojową jak i tym z poważniejszymi wyzwaniami jak z upośledzeniem umysłowym, zespołami genetycznymi itp.
Wspomaganie rozwoju umysłowego według Gruszczyk Kolczyńskiej i Zielińskiej to przede wszystkim tak zaaranżowana sytuacja zadaniowa i zabawowa, aby stanowiła doświadczenie rozwijające dziecko w sposób jak najbardzij dla niego wesoły i przyjemny, by polepszała funkcjonowanie malucha w najważniejszych obszarach:

-tworzenia własnego ja,
-poznania otoczenia, w którym żyje,
-w nauce czynności samoobsługowych,
-rozwoju sprawności ruchowej,
-rozwoju intelektu :rytmy, analiza, synteza,
-liczenia,
-rozpoznawania kolorów
-myślenia przyczynowo-skutkowego
-układania przedmiotów po kolei, klasyfikacji
-nauki wypowiadania się
-nauki zabawy.
 

Najważniejsze by stawiać przed dzieckiem zadania na miarę jego możliwości, by nie były zbyt łatwe, ale też zbyt trudne. Treści programowe podzielone są na bloki rozwijające najważniejsze czynności intelektualne i umiejętności ważne w edukacji matematycznej dzieci.