Terapia behawioralna

 W Centrum Terapii Integros istnieje możliwość konsultacji terapeutycznych dla dzieci z autyzmem oraz Zespołem Aspergera. Zajęcia terapeutyczne opierają się na wspomnianej terapii behawioralnej bądź wykorzystują jej elementy.

Terapia behawioralna jest jedną z wielu metod postępowania terapeutycznego w przypadku autyzmu dziecięcego.  Jest metodą ściśle naukową, jasno wytyczająca cele, operująca własnym systemem pojęć i narzędzi, a ponadto przeszło pięćdziesięcioletnią dokumentację kliniczną, dotyczącą efektów terapii.

Główne cele terapii behawioralnej:


-rozwijanie zachowań deficytowych,

Zachowaniami deficytowymi nazywamy te zachowania, które uważa się za normalne i pożądane u dziecka w pewnym wieku i w pewnych okolicznościach, a które u dziecka autystycznego występują zbyt rzadko lub nie występują wcale (np. prawidłowa mowa, okazywanie uczuć, zabawa itd.)
Zadaniem terapeuty behawioralnego jest kształtowanie u dziecka jak największej liczby zachowań adaptacyjnych, które rozwiną jego niezależność i umożliwią mu efektywne funkcjonowanie w środowisku.

-redukowanie zachowań niepożądanych,

Do zachowań niepożądanych zaliczane jest zachowanie wpływające negatywnie na proces uczenia się. Redukowanie zachowań niepożądanych dotyczy takich czynności, jak: zachowania destrukcyjne, zachowania agresywne i autoagresywne, zachowania autostymulacyjne, zachowania rytualistyczne, zachowania zakłócające, odmawianie jedzenia, nieprawidłowe reakcje emocjonalne, nieprawidłowa mowa.

Praca nad eliminowaniem zachowań niepożądanych jest najtrudniejszym, ale zarazem i najważniejszym obszarem terapii. Jest niezbędna, aby dziecko osiągnęło gotowość do podjęcia nauki.

-generalizowanie i utrzymywanie rezultatów terapii.


Podstawowe reguły w terapii behawioralnej:
-jeśli chcemy, by zachowanie występowało częściej musimy je regularnie nagradzać,
-zachowanie niepożądane nie powinny być wzmacniane/nagradzane,
-pojawienie się trudnego zachowania nie jest niebezpieczne, jeśli tylko nie jest nagradzane.

Podstawowe zadania terapii behawioralnej dzieci autystycznych:
Wczesne rozumienie mowy
Trening imitacji
Dopasowywanie i sortowanie
Imitacja werbalna
Rozwój rozumienia mowy i mowy czynnej; nazywanie obiektów i czynności
Pojęcia abstrakcyjne
Budowanie zdań. Nauka odpowiadania na pytania
Umiejętności szkolne
Rozwój społeczny. Nauka wspólnej zabawy
Czynności samoobsługowe 

Kryteria wyboru zachowań docelowych terapeuty:
1. Ucz umiejętności, z których twój uczeń będzie mógł korzystać codziennie do końca życia
2. Ucz umiejętności, z których twój uczeń może skorzystać natychmiast
3. Zacznij od nauki umiejętności podstawowych
4. Ucz umiejętności komunikowania się
5. Ucz zachowań funkcjonalnych
6. Wybieraj takie zachowania, z którymi masz szansę sobie poradzić.
7. Zachowania niepożądane muszą zostać skorygowane