Efekt Tomatisa
 

Twórcą metody był  Alfred Tomatis, wybitny francuski audiolog. Terapia słuchowa  Tomatisa, to jedna z najbardziej zaawansowanych metod wyzwalania naszego potencjału oraz diagnozowania problemów psychiki i ciała.

 Odkrycie tzw. Efektu Tomatisa-tj zasady, mówiącej że możemy powiedzieć tylko to, co może usłyszeć ucho, oraz że modyfikacja słyszenia  prowadzi do zmian w głosie -zostało ogłoszone przez Francuską Akademię Nauk Ścisłych i Medycyny  i stało się podwaliną nowej interdyscyplinarnej nauki audio-psycho-fonologii. W oparciu o odkryte prawa Tomatis stworzył:

 • specjalistyczny sprzęt do diagnozy funkcji słuchowych (tzw. Elektroniczne ucho)
 • program terapii usuwającej zaburzenia słuchania (uwagi słuchowej, dyskryminacji wysokości dźwięków i lateralizacji) 

Metoda Tomatisa stosowana jest na świecie przy wsparciu coraz bardziej zaawansowanego technologicznie sprzętu od 40 lat. W Polsce trening uwagi słuchowej wg. Tomatisa wdrażają dwa współpracujące ośrodki: Instytut Fizjologii Patologii Słuchu w Warszawie oraz Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego przy UMCS w Lublinie.


Opis metody

         W metodzie tej osiągamy stymulację pewnych ośrodków mózgu na drodze stymulacji słuchowej, stosownie do potrzeb  programu naprawczego zaplanowanego w oparciu o diagnozę. Badania diagnostyczne obejmują min. test uwagi słuchowej. Do przeprowadzenia testu służy odpowiednio skalibrowany w tym celu audiometr. Przy jego pomocy bada się:

uwagę słuchową zewnętrzną (droga powietrzną)

 • uwagę słuchową zewnętrzną (droga powietrzną)
 • uwagę słuchową wewnętrzną (drogą kostną)
 • umiejętność lokalizacji dźwięku
 • umiejętność dyskryminacji wysokości  dźwięków
 • lateralizacja słuchowa.

         Wyniki badań nanosi się na siatkę diagramu pokazującego zależności między natężeniem i częstotliwością (tj wysokością) dźwięku. W ten sposób określa się częstotliwości w których wystąpiły błędy lokalizacji i dyskryminacji czyli różnicowania wysokości dźwięku.
Terapia ta polega na indywidualnie dobranych ćwiczeniach usprawniających uwagę słuchową. Ćwiczenia te polegają na słuchaniu odpowiednio przygotowanego materiału dźwiękowego o określonej częstotliwości przez urządzenie zwane „elektronicznym uchem”, które jest modelem ucha ludzkiego, gdzie poprzez specjalne słuchawki podaje się pacjentowi dźwięki drogą powietrzną  oraz kostną.  „Elektroniczne ucho” sprzężone jest z komputerem, którego program pozwala ustawić parametry stosownie do potrzeb wynikających z diagnozy. Celem jest ćwiczenie mechanizmów akomodacyjnych ucha środkowego, co pozwala na narządowi słuchu „otworzyć się” na pewne, dotąd niedostępne zakresy częstotliwości.


Metoda Tomatisa stosowana jest w pracy z dziećmi wykazującymi:

 • zaburzenia mowy (opóźniony rozwój mowy, afazja, jąkanie inne)
 • dysleksję
 • autyzm
 • zespół ADHD
 • zaburzenia uwagi i problemy szkolne


           Z badań przeprowadzonych na szeroką skalę wynika, że przyczyną wielu spośród wymienionych zaburzeń (przyczyną współwystępującą, a czasami jedyną) mogą być zaburzenia uwagi słuchowej i lateralizacji słuchowej. Te zaś – przy pomocy opracowanej przez Tomatisa metody- można skutecznie usuwać, a przynajmniej minimalizować.