Nazywam się Beata Ziółkowska, jestem psychologiem oraz psychoterapeutą w trakcie 4-letniego szkolenia w nurcie poznawczo-behawioralnym. Pracuję z dziećmi powyżej 7 roku życia oraz z młodzieżą i dorosłymi.

Zajmuję się m.in. leczeniem zaburzeń lękowych oraz zaburzeń nastroju. Wspomagam w sytuacjach związanych z doświadczeniem kryzysów, trudności w relacjach. Wspieram także osoby przeżywające nadmierny stres oraz borykające się z niskim poczuciem własnej wartości. Towarzyszę kobietom w okresie okołoporodowym oraz rodzicom, którzy zgłaszają się z trudnościami doświadczanymi w rodzicielstwie. Pomagam w lepszym rozumieniu siebie i swojego dziecka, a także wspieram w budowaniu bliskiej relacji.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Swoją pracę poddaję profesjonalnej superwizji.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 Bydgoszczy, w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Świeciu oraz w Centrum Wspierania Rozwoju SENSO w Osielsku. W ramach praktyk miałam okazję zdobywać doświadczenie w NZOZ Centrum Medycznym Gizińscy
w Bydgoszczy na dziennym oddziale psychiatrycznym.


Moja edukacja w skrócie:

- 5- letnie jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia (UKW, Bydgoszcz)
- 3- semestralne studia podyplomowe – Przygotowanie Pedagogiczne (WSG, Bydgoszcz)
-  4- letnia szkoła psychoterapii w nurcie poznawczo-behawioralnym (Crescentia, Toruń)- w trakcie.

Na pierwsze spotkanie zapraszam rodziców/ opiekunów prawnych (bez dziecka) w celu przeprowadzenia wywiadu i ustalenia dalszych możliwości współpracy.