Do kogo skierowana jest nasza oferta?

Prawidłowy rozwój mowy to ważny czynnik powodzenia szkolnego. Wczesna diagnoza problemów logopedycznych pozwala w porę dostrzec trudności dziecka i szybciej oraz skuteczniej je zniwelować zanim dziecko rozpocznie naukę w szkole.

Terapią logopedyczną obejmujemy dzieci, młodzież  oraz osoby dorosłe. Terapię zawsze poprzedza diagnoza, która stwierdza, na czym polega problem pacjenta. Badanie mowy pozwala ocenić brzmienie wszystkich głosek w izolacji oraz sprawność aparatu artykulacyjnego (m.in ocenę sprawności warg i języka).

Terapia logopedyczna w naszym centrum jest zawsze dostosowana do indywidualnych potrzeb i możliwości pacjenta. Przebiega w ciepłej i przyjaznej atmosferze. W celu urozmaicenia często żmudnych dla dzieci ćwiczeń korzystamy z innowacyjnych programów komputerowych wspierających terapię i cieszących się dużym zainteresowaniem. Wszystkie programy komputerowe wykorzystywane w naszej placówce spełniają europejskie Dyrektywy dla Wyrobów Medycznych 93/42/EEC  i odpowiadającej jej polskiej normie PN-EN ISO  13485:2004.

Po każdym spotkaniu rodzice otrzymują informację o tym jak należy pracować z dzieckiem i dostają materiały do ćwiczeń w domu.