• TERAPIA PEDAGOGICZNA -jest to oddziaływanie za pomocą środków psycho - pedagogicznych na przyczyny i przejawy trudności w uczeniu się, mające na celu eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich ujemnych konsekwencji (poziom samooceny, niechęć do dalszej nauki, zaburzenia koncentracji uwagi, zaburzenia kontaktów interpersonalnych, nerwice, trudna i patologiczna sytuacja domowa- zbyt duży nacisk na naukę), likwidowanie przyczyn, wyrównywanie wiadomości szkolnych, kompensacja .

   Cele terapii pedagogicznej:

  • stymulowanie rozwoju dziecka - jest to cel nadrzędny
  • stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psycho - motorycznych
  • wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach
  • eliminowanie niepowodzeń szkolnych poprzez różne techniki
  • eliminowanie niepowodzeń emocjonalno - społecznych i ich konsekwencji.