mgr Anna Adamska neurologopeda, oligofrenopedagog, tyflopedagog, terapeuta pedagogiczny

WYKSZTAŁCENIE

mgr Logopeda  - studia pięcioletnie magisterskie  Akademia  Bydgoska im. K. Wielkiego Bydgoszcz

 Neurologopedia – studia podyplomowe KPSW Bydgoszcz

Oligofrenopedagogika - studia podyplomowe NESN Bydgoszcz

Terapia zajęciowa - studia podyplomowe KPSW Bydgoszcz

Tyflopedagogika - kurs kwalifikacyjny NESN Bydgoszcz

Terapia pedagogiczna - kurs kwalifikacyjny- WSZiF Bydgoszcz

 

kursy,  szkolenia, warsztaty

DiAGNOZA

  • Karta Oceny Logopedycznej Dziecka – uprawnienia do wykonywania testu KOLD
  • Karta Oceny Rozwoju Psychoruchowego – Uprawnienia do wykonywania testu KORP

METODA KRAKOWSKA  -

Manualne Torowanie Głosek MTG - TIWAHE – Dom Terapii dla Dzieci Kraków mgr Elżbieta Wianeck

Wczesna stymulacja językowa dziecka z zespołem Downa (do 24 m.ż) –CMK, mgr M. Kuśnierz

Językowe ćwiczenia słuchowe dla dzieci w wieku 3-4 lata, 5-7 lat, 8-10lat –CMK, Prof. J. Cieszyńska 

Trudności w Nauce czytania w różnych grupach wiekowych (dzieci 3-4 latnie, 5-6 letnie, 7 letnie) – CMK, Prof. J. Cieszyńska

Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania w szkole – CMK, dr Katarzyna Sedivy – Mączka

Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania w przedszkolu – CMK, mgr A. Bala

Alalia - diagnoza i terapia – CMK, dr E. Bielenda – Mazur

Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych – CMK, dr hab. M. Korendo, dr K. Sedivy

Stymulacja funkcji poznawczych dzieci z Zespołem Downa – CMK, mgr M. Młodziankiewicz

Praca z dzieckiem autystycznym - początek drogi – CMK, mgr A. Bala

Metody wywoływania głosek – CMK, dr A. Kabała

test SON-R 2,6- 7r.ż CMK, Prof. dr hab. Jagoda Cieszyńska

Dziennik wydarzeń w terapii dziecka z zaburzeniami komunikacji  - CMK, dr Z. Orłowska Popek

Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych - CMK, dr hab. M. Korendo

Terapia neurobiologiczna – CMK, Prof. dr hab. J. Cieszyńska

Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania®- CMK, mgr K. Sedivy

Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji – CMK, dr Z.Orłowska Popek

Budowanie systemu językowego u dzieci z zaburzeniami komunikacyjnymi. Wprowadzanie pytań krok po kroku – Mówi się, B. Śmiałkowska, I. Wójtowicz

TERAPIA LOGOPEDYCZNA

A Sensory Motor Approach to Feeding in the Down syndrome Population - sensoryczno motoryczne ujęcie zagadnienia karmienia w populacji Pacjentów z zespołem Downa  - Lori Overland

Elektrostymulacja w terapii logopedycznej – Elżbieta Radkowska

Stymulacja traktu ustno-twarzowego – Małgorzata Gawryl

MTF 9-99 – Terapia miofunkcjonalna wg A.Kittel 6-7-.03.2021 Warszawa

Trening Karmienia logopedycznego od podstaw – Afalog Bydgoszcz

Gryzaki w profilaktyce i terapii logopedycznej – dr Marzena Machoś

Niemowlak u Logopedy – dr Marzena Machoś

Sygmatyzm właściwy: międzyzębowość, boczność i inne – dr Iwona Michalak Widera

Terapia sygmatyzmu bocznego – Bydgoszcz

Masaż logopedyczny  - Afalog

 

KOMUNIKACJA ALTERNATYWNA

Obsługa i wykorzystanie programu MÓWiK w terapii im życiu codziennym osób ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi

Alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci (AAC) I stopień, II stopień, III stopień

- Stowarzyszenie Rehabilitacyjne Centrum Rozwoju Porozumiewania, mgr Magdalena Grycman

 

UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNE

Dziecięca Matematyka® - koncepcja prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej

20minut dla matematyki – Z. Jastrzębska - Krajewska

System NUMICON – złożone umiejętności matematyczne cz.2

Rozwijanie umiejętności matematycznych z wykorzystaniem systemu numicon – Fundacja Ja też, I. Simon

Rozwijanie umiejętności matematycznych z wykorzystaniem systemu numicon – Fundacja Ja też, D. Kubiak