Honorata Buchalska - Oligofrenopedagog,  terapeutka integracji sensorycznej I i II stopnia. Ukończyła studia podyplomowe  organizowane przez Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej (PSTIS). Pracuje także jako nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne w przedszkolu integracyjnym, terapeutka ręki, terapeutka behawioralna.

Ma doświadczenie w pracy z dziećmi ze spectrum autyzmu, MPD, zespołem Downa, upośledzeniem lekkim. 

Honorata mówi o sobie: "W swojej pracy staram się stworzyć pozytywną relację z dzieckiem. Pobudzam jego aktywność, motywację i wytrwałość w przezwyciężaniu trudności oraz daję szansę na osiąganie sukcesów."